فرم قرعه کشی

نحوه شرکت در قرعه کشی

1- در ابتدا از فروشنده محصول ، فرم قرعه کشی را در هنگام خرید دریافت نمایید.

2- توجه نمایید که فرم حتما ممهور به مهر و امضاء فروشنده باشد.

3- قسمت فوقانی فرم قرعه کشی را از قسمت پرفراژ شده جدا کرده و بصورت کامل پس از تکمیل به کدپستی 1314765143 ارسال نمایید و یا از طریق برنامه واتس آپ بشماره تماس 09107588547 تصویرش را ارسال نمایید.

4- در نظر داشته باشید که زمان برگزاری قرعه کشی 98/09/01 میباشد.

5- با توجه به محدودیت زمان قرعه کشی خریدار گرامی شما تا تاریخ 98/08/20 فرصت دارید تا از یکی از راههای اعلام شده فرم را برای شرکت ارسال نمایید.

6- به فرمهای ارسالی پس از تاریخ 98/08/20 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- پس از اعلام نتیجه قرعه کشی شخص برنده باید بسته محصول را بهمراه فرم قرعه کشی ( رسید خریدار) بهمراه داشته باشد در غیر اینصورت از تحویل جایزه توسط شرکت خودداری شده و شخص دیگری جایگزین می شود.

8- فرم قرعه کشی و شرکت در قرعه کشی فقط مربوط به موم گوش ژله ای و پنبه ای برند Clever میباشد پس در خرید خود دقت لازم را داشته باشید.

9- جایزه این دوره 5 عدد ربع سکه بهارآزادی برای 5 نفر و 20 عدد کارت هدیه 100 هزار تومانی برای 20 نفر

10- فروشندگانی که مشتریان آنها از برندگان خوش شانس این دوره قرعه کشی باشند هم از شرکت اول طب هدایای را دریافت می نمایند.

11- شما شرکت کننده گرامی میتوانید قرعه کشی را بصورت زنده توسط صفحه اینستاگرام شرکت اول طب بصورت زنده تماشا کنید.  www.instagram.com/avalteb

با آرزوی برنده شدن شما خریدار گرامی