پزشکان و متخصصان همکار با شرکت اول طب

نام پزشکتخصصشماره تماس
دکتر حسن لطیفیگوش و حلق و بینی۲۲۳۲۶۶۳
دکتر ظهیرالاسلامگوش و حلق و بینی۶۶۴۶۵۳۵۵
دکتر اصغر عزیزیگوش و حلق و بینی
دکتر محمود امامی مهرگانیهومیوپاتی۶۸۶۵۶۶۵
دکتر مجید چاووشیداخلی پوست۷۷۸۶۸۹۰۹
دکتر کیان کهن ترابیگوش و حلق و بینی۳۴۴۱۶۰۷۰
دکتر کامران صاحب زادهگوش و حلق و بینی۵۵۷۳۹۵۱۳
دکتر سمیه رشید شمالیگوش و حلق و بینی۳۳۱۳۰۴۷۶
دکتر فاطمه دیلمی معزی
دکتر فریدون عباسی۷۷۸۳۴۸۱۱
دکتر محمدرضا قندهاری۷۷۹۴۳۴۲۷
دکتر علیرضا حکمت۴۴۰۸۱۰۱۸
کلینیک شنوایی و سمعک۷۷۶۰۵۴۵۰
دکتر منوچهر مهرنوردامپزشک
محبت دهقان مدیسهادیولوژیست۷۷۵۰۴۴۰۶
دکتر احمد دانشیگوش و حلق و بینی۸۸۵۶۳۰۲۰
دکتر صادق ربیعیگوش و حلق و بینی۸۸۷۹۳۵۰۹
دکتر مصطفی یعقوبی۷۷۹۴۳۴۲۷
دکتر صغری یحیی پورادیولوژیست۸۸۶۶۵۰۸۱
سیده فاطمه میرقائمیادیولوژیست۸۸۹۳۵۵۳۷
سید شفیع خودآموزادیولوژیست۸۸۸۸۳۷۲۱
دکتر وحید نعمتی زادهمتخصص  کودکان۵۶۱۵۰۸۱۱
دکتر جابرمتخصص کودکان۷۵۲۵۴۰۰۰
دکتر مژگان رضائیان
دکتر هدایت صالح نیاگوش و حلق و بینی۳۷۲۷۸۹۲۵
دکتر نسترن ربیعیداخلی پوست۸۸۴۰۴۴۴۳
دکتر عباس پورگوش و حلق و بینی۱۳۳۳۳۳۵۰۸۴
دکتر آزیتا شیرازی۲۲۸۶۹۶۴۷
دکتر محمدرضا نجفی ابرعمومی۲۲۷۱۸۰۰۰
دکتر نسرین خبازنوردیگوش و حلق و بینی۸۳۳۷۲۲۵۱۶
دکتر مریم نساجیعمومی
دکتر سید مصطفی معرفتداخلی کودکان۵۵۳۴۴۸۷۶
دکتر دارا مشیریداخلی کودکان۵۵۰۶۰۶۵۷
دکتر سید حمید سیادتیعمومی۶۶۷۹۷۱۷۱-۶۶۸۱۱۷۴۶
دکتر ایرج گردون پناهداخلی کودکان۳۳۵۴۰۳۱۶
دکتر مرجان زرمهرزمینعمومی۲۲۵۴۵۰۳۵
دکتر رضا کریمی گرگانیگوش و حلق و بینی۰۹۱۲۲۰۷۸۴۵۰-۸۸۶۰۷۸۸۵
دکتر هوشنگ میرزازادهگوش و حلق و بینی۶۶۰۰۹۲۷۰
دکتر سید سعید حجازیگوش و حلق و بینی۸۸۶۷۵۴۷۷
دکتر سید ایمان دانش خواه۲۲۰۲۶۶۱۵
دکتر محمود رحماندوست۷۷۵۱۰۸۷۵
دکتر عبدالله فرج الهیداخلی کودکان۷۷۵۶۱۵۲۲
دکتر عبدالرضا جهانگیریگوش و حلق و بینی۳۳۱۳۲۱۱۴
دکتر ناهید گرگوگی اسگوئیگوش و حلق و بینی۴۷۲۸۶
دکتر بهروز میلائی فراعصاب و روان۴۴۷۰۸۵۹۰
دکتر رضا علیزاده فکوریعمومی۸۸۲۸۲۸۰۰
دکتر زهرا ربیعیگوش و حلق و بینی۶۶۰۵۱۳۲۱
دکتر سید هادی صمیمی اردستانیگوش و حلق و بینی۶۱۹۱۳
دکتر فریدون پورگوش و حلق و بینی۶۶۵۵۶۰۶۱
عاطفه سلطان پورادیولوژیست
دکتر فریبرز جهانیعمومی۸۸۲۶۹۶۴۰
دکتر علیرضا نوریعمومی۳۳۵۲۱۰۳۵
دکتر محمد احمدی راد۴۴۷۰۲۹۰۴
دکتر بهناز میرزائیعمومی۲۲۲۳۳۴۸۸
دکتر سعیدرضا غدیری پور
دکتر محمدعلی شهاب الملکیعمومی۸۸۴۴۰۶۸۶
دکتر مریم ملک محمدیعمومی۸۸۴۴۰۶۸۶
دکتر فاطمه دادمهر۲۲۴۱۷۵۴۰
دکتر حسین جهانیانگوش و حلق و بینی۸۸۹۰۶۰۳۵-۸۸۸۹۰۷۵۲
دکتر ابوالقاسم مهرورداخلی کودکان۳۳۱۴۶۳۰۷
دکتر خیراله ایران نژادداخلی۷۷۱۸۷۶۷۰-۳-۷۷۱۳۴۹۰۰-۵
دکتر سید عباس لاجوردی
دکتر لیلا مروسی جمعمومی۷۷۸۸۴۱۱۱-۱۲
دکتر خسرو گوهریداخلی کودکان۲۲۳۳۲۵۶۷
دکتر عباس توسنگوش و حلق و بینی۷۴۲۵۵۶۱
دکتر حامد محمدی قهاریگوش و حلق و بینی
دکتر شهریار نظریگوش و حلق و بینی۲۲۰۵۹۵۹۱
دکتر مجید خراسانی۷۶۲۲۸۱۱
دکتر اسدالله مهدگوش و حلق و بینی۳۳۵۶۶۶۹۹
دکتر محمد سیاوش شاه عنایتی۷۷۶۰۷۵۴۲-۷۷۶۰۸۶۳۶
دکتر محمدعلی فخاری زوارهعمومی۳۳۵۲۲۳۰۰
دکتر مرتضی مقدمگوش و حلق و بینی۳۳۱۲۷۷۷۳
دکتر ساسان دبیریگوش و حلق و بینی۶۶۷۰۸۱۰۳
دکتر مهتاب کاظمی زنجانی۵۵۸۰۱۶۳۰
دکتر ابوالفضل صالح رادگوش و حلق و بینی۵۵۸۰۱۶۳۰
دکتر کیانوش گرامیگوش و حلق و بینی
دکتر مهدی مذهبعمومی
دکتر سید مهدی صفویداخلی کودکان
دکتر اکبر مهرافزانگوش و حلق و بینی۵۶۳۶۹۲۸۲
دکتر مائده قربانی۵۶۱۲۳۰۳۰
دکتر محمد گلشنگوش و حلق و بینی۶۶۰۳۰۴۷۲
دکتر علی محسنیگوش و حلق و بینی۲۲۲۱۹۷۶۸
دکتر علیرضا غلامپورداخلی پوست۲۲۰۰۶۷۲۹
دکتر محمد سعید واثقی۲۲۲۲۴۵۷۶
دکتر اردوان توکلیجراح عمومی۷۷۱۸۷۰۹۰
دکتر عبدالسعید ظفرمندگوش و حلق و بینی۸۸۷۷۱۸۹۵
دکتر علی مجلسی۲۲۲۶۲۸۲۸
دکتر گنجویگوش و حلق و بینی۲۲۲۵۳۶۴۶
دکتر جواد عظیم زاده۸۸۶۵۹۶۶۸
دکتر تهمینه قائمیانمتخصص پزشکی اجتماعی۲۲۶۵۵۱۶۳-۲۲۶۵۵۱۴۷
دکتر ولی اله عمادیعمومی۲۲۵۴۵۰۳۵-۲۲۶۵۲۳۹۸
دکتر رسول کریمی۲۲۷۶۹۰۴۰-۲۲۵۶۶۶۶۲
دکتر شراره مداحداخلی۶۶۳۷۰۹۴۰-۲۱
دکتر فرزاد خورشیدیداخلی۵۵۷۳۹۰۹۳
دکتر رضا سروش۶۶۱۵۲۲۶۴
دکتر علی مقدم نیاداخلی۵۵۷۲۹۴۳۹
دکتر پژمان سلیمیداخلی۵۵۷۳۹۰۹۳
دکتر اکبر ناظریجراح عمومی۶۶۰۳۴۱۱۷-۶۰۰۱۰۵۲
دکتر سید مرتضی تفرشیداخلی کودکان۹۱۲۱۴۸۳۵۳۹
دکتر جمشید کاتبیداخلی۶۶۰۱۷۹۱۷
دکتر سلمان قدسیداخلی۶۶۰۱۷۹۱۷
دکتر مهدی علیمحمدیداخلی۶۶۶۰۳۶۰۱
دکتر زهرا حسینی
دکتر ترانه نبی پیعمومی۲۲۰۹۸۱۴۴
دکتر امیرحسین قبادی۲۲۸۴۲۰۰۰
دکتر حسین فتاحعمومی۸۸۴۴۰۶۸۶-۸۸۴۱۳۹۶۰
دکتر سارا کوشانفرعمومی۶۶۹۵۰۸۲۳-۵
دکتر جاوید نصرتی اردکانیداخلی۵۵۴۰۴۱۴۵-۵۵۴۱۹۱۴۱
دکتر بهروز بابائی تازه کندیعمومی۵۵۳۳۷۳۷۱
دکتر شهرام قائم اردکانی۸۸۷۶۶۱۶۸-۸۸۷۶۲۷۵۵
دکتر امیرعباس سالاریکودکان۴۴۶۰۶۱۰۳
دکتر علیرضا کیفری علمداریگوش و حلق و بینی۸۸۸۲۰۰۹۰-۹۹
دکتر مهستی خلیلیداخلی۳۳۳۲۷۱۲۰
دکتر مجید مظاهریگوش و حلق و بینی۵۵۷۰۰۹۶۵
دکتر جلالیگوش و حلق و بینی۸۸۹۵۷۳۹۱
دکتر گنجویانگوش و حلق و بینی۷۷۸۶۱۲۳۴
نظام الدین طباطباییداخلی۸۸۰۱۴۷۹۳
کامبیز خالقیداخلی۳۳۲۲۳۲۱۹
دکتر امین عباسیعمومی۸۸۵۰۲۹۱۲
دکتر فرامرز معماریگوش و حلق و بینی۲۲۳۶۰۴۸۶
دکتر علی محمد اصغریگوش و حلق و بینی۲۲۳۷۵۹۰۲
دکتر سعید ربیع نژادعمومی۶۶۰۳۴۱۱۷
دکتر عزت الله سوفیعمومی۷۷۸۰۷۰۲۴
دکتر منوچهر مشرفیعمومی۷۷۹۲۹۱۱۰
دکتر کیوان فیروزفرمتخصص گوش و حلق و و بینی۰۹۳۰۱۲۵۹۴۲۱
دکتر آرمان حراجیعمومی۴۴۸۰۳۰۹۱
دکتر علی فاطمیمتخصص گوش و حلق و و بینی۷۷۹۳۳۳۷۴