کالا های پزشکی همکار در استان تهران به تفکیک مناطق

منطقه 6  
کالاي پزشکي مدال88783226 ولیعصر
منطقه 8  
کالاي پزشکي نارمک77909918-09126020154 نارمک
منطقه 11  
تجهيزات پزشکي اشکان66419271 سه راه جمهوری
تجهيزات پزشکي آترينا65829036 سه راه جمهوری
تجهيزات پزشکي باير66417861-66974074 سه راه جمهوری
تجهيزات پزشکي جابر77299645 سه راه جمهوری
تجهيزات پزشکي جمهوري66977255-9123205053 سه راه جمهوری
تجهيزات پزشکي دلتا 11066464128 سه راه جمهوری
تجهيزات پزشکي صدف66964719-66463922 سه راه جمهوری
تجهيزات پزشکي کوروش جمهوري  سه راه جمهوری
کالاي پزشکي بوعلي سينا66957269-66957081 سه راه جمهوری
کالاي پزشکي ساحره66468144 سه راه جمهوری
کالاي ورزشي فراز شنا66454713-14 منیریه
فروشگاه علي نايب66720650-66720693 حسن آباد
فروشگاه آقاي حسن گروسي66705494-66702323 حسن آباد
منطقه 12            
کالاي پزشکي پويان طب77530797-9121084561 مجاهدین اسلام
منطقه 14  
کالاي پزشکي 17 شهريور02133502100 هفده شهریور
فروشگاه ورزشي R اسپرت33800926-9125722013 پیروزی
فروشگاه دقيق ابزار33185917 پیروزی
منطقه 16            
کالاي پزشکي سپهر55054427-9127901664 رجائی