66462148-66406418-88310164 (021)

توضیحات( Description):

ما در شرکت اول طب تجارت بین الملل مفتخریم تا با فعالیت مستمر و به روز نگهداشتن دانش علمی خود و با بکارگیری از افراد متخصص بتوانیم خدمتی مفید در جهت سهولت در سنجش و تسریع در درمان هموطنان عزیزمان که نیازمند بهره گیری از دانش و تکنولوژی جهت درمان خود هستند را فراهم سازیم، و حال امروزه برای رسیدن به چنین اهدافی که بعنوان اصلی ترین رسالت جهت تاسیس و راه اندازی شرکت اول طب تجارت بین الملل است بدون شک بدون همراهی افراد متخصص و تکنولوژی مدرن و حضور مستمر در بازار تجاری ایران این امر میسر نخواهد گشت، لذا ما همیشه نیازمند همراهی شما خواهیم بود. این سایت با راه اندازی در دو بخش داخلی و خارجی در حال فعالیت است، بخش داخلی(فارسی): 1- ورود به فروشگاه اول طب، که شامل محصولات انحصاری است. 2- معرفی خدمات و اهداف و راهبردهای شرکتی در جهت حضور مستمر در صنعت تجهیزات پزشکی. بخشی خارجی(انگلیسی): ( غیر از فارسی زبان) 1- نمایندگی انحصاری تجهیزات پزشکی ثبت شده توسط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در ایران. 2- معرفی شرکت و خدمات مستمر و اهداف شرکت که خود بیانگیر ارتباطات مفید با سایر کشور ها خواهد بود.

Proudly

We at the AVAL TEB TEJARAT BEINALMELAL company are proud to be able to provide a useful service in order to facilitate the assessment and speed up the treatment of our dear compatriots who need the use of knowledge and technology for treatment by continuously working and keeping our scientific knowledge up to date and by employing experts. We have to prepare ourselves, and today, in order to achieve such goals, which is the main mission to establish and launch the first international trade medicine company, without a doubt, this is possible without the help of experts and modern technology and continuous presence in the Iranian commercial market. It will not happen, so we will always need your company.

This site is operating in both internal and external sections.

Internal section(Farsi):

1- Entering the AVAL TEB store, which includes exclusive products.

2- Introducing the company’s services and goals and strategies for continuous presence in the medical equipment industry.

Foreign part(English): (other than Persian language)

1- The exclusive agency of medical equipment registered by the General Directorate of Medical Equipment and Necessities in Iran.

2- Introduction of the company and continuous services and the company’s goals, which will be an expression of useful communication with other countries.